Tài khoản nhận thanh toán

 

Ngân hàng Techcombank- chi nhánh Bắc ninh

Số Tài khoản: 19028719713011

Chủ Tài khoản: Nguyễn Hòa Quân

 

Ngân hàng Quân Đội MB Bank- chi nhánh Bắc Ninh

Số Tài khoản: 0290101574006

Chủ Tài khoản: Nguyễn Hòa Quân

 

Ngân hàng Vietcombank- chi nhánh Bắc Ninh

Số Tài khoản: 0351000687447

Chủ Tài khoản: Nguyễn Hòa Quân

Tài khoản VISA DEBIT nhận chi phí dịch vụ chạy Quảng cáo

 

Ngân hàng Vietcombank- chi nhánh Bắc Ninh

Số Tài khoản: 0351001123967

Chủ Tài khoản: Đỗ Thị Hương Ngọc