Làm thế nào để dạy trẻ em

Làm thế nào để dạy trẻ em

Trong một buổi thuyết giảng phật pháp, Một người phụ nữ đã hỏi nhà sư

Người phụ nữ: Tôi có thể hỏi Sư phụ không, tôi nên làm gì nếu con tôi không vâng lời và không thích học?

Nhà sư : Bạn đã bao giờ sao chép tài liệu chưa?

Người phụ nữ: Tôi có sử dụng máy photocopy.

Nhà sư: Nếu có lỗi đánh máy trên bản sao, bạn sẽ phải thay đổi bản photo hay thay đổi bản gốc không? (Tiếng vỗ tay ngay lập tức vang lên trong sân. Sau đó, có ai đó trả lời rằng: thay đổi bản gốc.)

Nhà sư: Tốt nhất là nên thay đổi bản gốc và bản sao cùng một lúc. Cha mẹ là bản gốc, gia đình là máy photocopy, và trẻ em là các bản sao . Đứa trẻ là tương lai của cha mẹ, và cha mẹ là tương lai của đứa trẻ. Cha mẹ là những giáo viên tốt nhất cho trẻ em, nếu cha mẹ không tốt, làm thế nào họ có thể cung cấp cho con họ nền giáo dục tốt? Làm thế nào để yêu cầu con họ xuất sắc? Trước khi yêu cầu con phải thật xuất sắc, bạn phải tự nâng cao bản thân thì mới có thể làm cho con bạn tốt hơn.

ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button